S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

Margita Mokčayová BIO - Margaréta
P.O.H. 56
Veľké Kapušany 079 01
tel: +421908392380
napíšte nám

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Účelom obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a kupujúceho na strane druhej v internetovom obchode www.biomargaréta.sk ktorého prevádzkovateľom a predávajúcim je Margita Mokčayová BIO – Margaréta súkromná podnikateľka so sídlom 07677 Ruská 147. IČO: 46714553; DIČ: 1034045914.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www. biomargaréta.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www. biomargaréta.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. VYMEDZENIE POJMOV

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú Objednávku. Kupujúci je povinný v registračnom formulári uviesť presné a pravdivé údaje. Fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov.

Príjemcom sa rozumie v Objednávke Kupujúcim zadefinovaná fyzická alebo právnická osoba určená na prevzatie predmetu Objednávky na adrese uvedenej v sekcií informácie o zákazníkovi ako miesto dodania (ďalej len „Dodacia adresa“).

Objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, poprípade Príjemcovi (pokiaľ nie je totožný s Kupujúcim), objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru a služby.

Položkou sa rozumie ktorýkoľvek produkt z produktového katalógu. Objednávka môže obsahovať niekoľko položiek z produktového katalógu a taktiež každá položka v Objednávke môže byť zastúpená rôznym počtom kusov resp. násobkom štandardizovanej hmotnostnej miery (1 kg).

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente.

Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

3. OBJEDNÁVKA - UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Odoslaná Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami a že s nimi bezvýhradne súhlasí. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto Objednávky.

Obrázky a popis jednotlivých tovarov má iba informatívny charakter.

Hmotnosť produktov pre účel zistenia celkovej hmotnosti nákupu zodpovedá skutočnosti.(vážený tovar)

Všetky Objednávky podané prostredníctvom Stránky www.biomargaréta.sk sú pre Kupujúceho záväzné.

Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením Objednávky Predávajúcim. Potvrdenie objednávky sa Kupujúcemu automaticky zobrazí na stránke hneď ako potvrdí Objednávku a zároveň Kupujúci dostáva informáciu o tomto potvrdení e-mailom.

Ne prevzatie tovaru(zásielky), bez vážneho dôvodu(napr. poškodenie obalu), zo strany kupujúceho, predávajúci má nárok na odškodnenie poštovného od kupujúceho.

Za pracovné hodiny počas pracovných dni je považovaný čas: Pondelok – Piatok 10.00 – 16.30 hod

4. CENA TOVAROV A SLUŽBY

Všetky ceny uvádzané na Stránke sú vrátane DPH, v príslušnej výške určenej v zmysle právnych predpisov platných a účinných v čase platby za tovar, ceny tovarov sú uvedené na Stránke v čase zaslania Objednávky a ceny v tejto výške sú aj účtované.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

Úhradu celkovej ceny Objednávky je možné realizovať:

v hotovosti pri prevzatí tovaru.

6. REKLAMÁCIA OBJEDNÁVKY

Reklamovať je možné len tovar zakúpený prostredníctvom www. biomargaréta.sk, reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, a to hneď na mieste pri doručení tovaru, za rozdiely zistené po prebratí objednávky predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť, reklamácia bude riešená po dohode s kupujúcim

7. ZÁRUČNÁ DOBA

Na potraviny je poskytovaná záručná doba rovnajúca sa dátumu spotreby uvedeného na obale.

Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako doklad potrebný pre uplatnenie prípadnej reklamácie. Práva a povinnosti Kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka.

8. PRÁVA A POVINNOSTI

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto Podmienok a všetky ceny a poplatky bez predchádzajúceho upozornenia. Nové Podmienky a cenník nadobúdajú účinnosť a sú záväzné pre Kupujúceho ich uverejnením na Stránke. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb pri publikovaní jednotlivých údajov na Stránke.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa alebo telefónneho čísla.

Predávajúci nezodpovedá za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Predávajúci nezodpovedá za Výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám, takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

Kupujúci je povinný kedykoľvek v rámci zvoleného časového intervalu byť dostupný a schopný prevziať Objednávku.

Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú Dodaciu adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený.

9. DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.

Miestom dodania tovaru je Dodacia adresa určená Kupujúcim, dátum dodania si Kupujúci volí pri zadávaní Objednávky.

V prípade dodania Objednávky v rozsahu menej ako 100 % objednaných položiek alebo kusov jednotlivých tovarov, je kupujúcemu zohľadnená príslušná čiastka za nedodaný tovar.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru v prípade neumožnenia prístupu na Dodaciu adresu.

Predávajúci účtuje k cene objednaného tovaru nasledovné ceny za dodanie:

Objednávka v meste Veľké Kapušany:

-osobný odber - 0,00 € (objednáte na web stránke, pripravíme a prídete pre tovar).

-pri objednávke do 30,00,- € doprava 2,00 EUR

-pri objednávke nad 30,00 - € doprava zdarma

Zásielky v rámci SR

Balík na poštu:

-do 55,00 € poštovné od 4,40 do 5,40 € (od 0,1 do 5 kg, od 5,1 do 10kg)

-nad 55 € poštovné zdarma

Balík na adresu:

-do 65 € poštovné 5,40 do 6,40 € (od 0,1 do 5 kg, od 5,1 do 10kg)

-nad 65 € poštovné zdarma

Poštový kuriér na poštu:

-do 100 € poštovné: 8,00 €

-nad 100 € poštovné zdarma

GLS kuriér na adresu:

-do 80 € poštovné: 6,50 €

-nad 80 € poštovné zdarma

DPD kuriér na adresu do 5,00 kg poštovné: 5,50

-Packeta(Zásielkovňa),výdajné miesto do hmotnosti 5 kg poštovné 5,20 € (objednávky nad 5 kg do 10,00 kg poštovné 8,00 €)

V prípade, že objednávku nebude možné doručiť z dôvodu na strane kupujúceho, je kupujúci povinný sa dohodnúť so zákazníckym centrom na inom termíne doručenia.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím, pod podmienkou zaplatenia celej kúpnej ceny.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Platné od 22.3.2015

 

 

MjljZjkx